Inductiefase

Hoe krijg je het voor elkaar om je (eerste) jaren als leraar tot een succes te  maken? Hoe verdeel je de aandacht over de verschillende werkzaamheden? Als je nog niet zo lang werkt als leraar, loop je ongetwijfeld nog tegen dit soort cruciale vragen aan. In de inductiefase zijn verschillende workshops te volgen waarin je onder meer praktische strategieën leert.  

Bekijk opleiding

Verdiepingscursus opleiders rekenen-wiskunde

Ben jij opleider rekenen-wiskunde aan een lerarenopleiding basisonderwijs en heb je behoefte aan gerichte ondersteuning en scholing op het gebied van het reken-wiskundeopleidingsonderwijs? Dan is de ‘verdiepingscursus (beginnende) opleiders rekenen-wiskunde’ wat voor jou.

Bekijk opleiding

Zij-instroomopleiding Directeur Basisonderwijs

Ben jij die leidinggevende professional van buiten het onderwijs die de ambitie heeft om door te groeien tot basisschooldirecteur? Volg dan de zij-instroomopleiding Directeur Basisonderwijs.

Bekijk opleiding
Uitgelicht

Master Onderwijs & Technologie (MOT)

Scholen en besturen hebben behoefte aan professionals die weten hoe je technologie kunt integreren in het onderwijs. Is dat een rol die bij jou past? Dan is de master Onderwijs & Technologie je op het lijf geschreven.

Bekijk opleiding

Leiderschap van leraren

Dit traject biedt een unieke kans om samen met collega’s van andere Amsterdamse scholen leiderschap te ontwikkelen en inzichten te verwerven rondom onderwijsontwikkeling en veranderprocessen. Je ontwikkelt gelijktijdig je persoonlijk leiderschap en het onderwijs van je school.

Bekijk opleiding

Opleider Handschriftonderwijs en schrifteducatie

Leren schrijven is een van de belangrijkste leerprocessen op de basisschool. Vind jij het belangrijk dat pabostudenten zich bekwamen in het geven van goed handschriftonderwijs? Na deze opleiding kun jij ze dat leren. Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het  handschriftonderwijs en hebt je eigen handschrift geperfectioneerd.

Bekijk opleiding
Uitgelicht

Onderwijsondersteuner

Wil je jouw kennis en vaardigheden verder ontwikkelen? Wil je nog professioneler worden en ben je in jouw dagelijkse praktijk veelal bezig een belangrijke bijdrage te leveren aan goed onderwijs voor individuele of groepjes leerlingen? Volg dan het traject tot onderwijsondersteuner.

Bekijk opleiding

Specialist Handschriftonderwijs en schrifteducatie

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat  jonge kinderen al schrijvend hun brein ontwikkelen en daardoor betere schoolresultaten behalen. Wat je met de hand schrijft, onthoud en begrijp je beter. Breek jij in onze digitale maatschappij een lans voor schrijven met de hand? Word specialist handschriftonderwijs en schrifteducatie.

Bekijk opleiding

Leesspecialist

Voor sommige kinderen vormt ADHD, dyslexie of een ander taalprobleem een barrière bij leesvaardigheid. Andere kinderen moeten het plezier in lezen nog ontdekken.Wil jij actief meewerken aan de verbetering van de kwaliteit van het taal- en leesonderwijs op jouw eigen school? Ontwikkel je dan vakinhoudelijk als leesspecialist bij deze opleiding.

Bekijk opleiding
Uitgelicht

Vakspecialist Muziek

Heb jij affiniteit met muziek en wil je voor dit vak een centrale, kartrekkersrol spelen in je eigen basisschool? Wil je bijdragen aan de verbetering van het culturele klimaat in de school? Met de opleiding Vakspecialist Muziek bereik je direct zichtbaar resultaat voor jou en je school.

Bekijk opleiding

Pedagogiek en klassenmanagement

Heb je soms moeite om de klas weer stil te krijgen of op een plezierige manier rustig aan het werk te zetten? In deze keuzemodule ga je in op de pedagogische aspecten van goed klassenmanagement. Je leert hoe je effectief orde houdt. 

Bekijk opleiding

Oudercommunicatie

Goede gesprekken voeren met ouders is van essentieel belang in je werk als leraar. Maar soms staan bepaalde barrières een goed gesprek in de weg. Met deze module ontwikkel je een stevige basis voor de schriftelijke en mondelinge communicatie met ouders.

Bekijk opleiding

Moeilijke onderwerpen in de klas

Als leraar word je soms geconfronteerd met onderwerpen, die moeilijk bespreekbaar lijken in de klas. Denk hierbij aan onderwerpen als seksuele diversiteit, radicalisme, kindermisbruik, echtscheiding, dood en rouw, of gebeurtenissen uit de actualiteit. In deze keuzemodule leer je hoe je deze onderwerpen in de klas bespreekbaar kunt maken.

Bekijk opleiding

Kinder-EHBO

Ben je opgelucht dat een collega je te hulp schiet wanneer een kind met een bloedende vinger naar je toe komt? Of ben je juist nieuwsgierig hoe je vorm en inhoud kunt geven aan het veiligheidsplan van je organisatie? In deze module krijg je lessen in kinder-EBHO en leer je tegelijkertijd wat er bij een goed veiligheidsplan komt kijken.

Bekijk opleiding

Taaldidactiek

Het uitbreiden van de woordenschat is essentieel voor de taalontwikkeling van een kind. De module Taaldidactiek is bedoeld voor onderwijsassistenten of onderwijsondersteuners die zich verder willen verdiepen in taalactiviteiten voor kinderen.

Bekijk opleiding

Interactievaardigheden en persoonlijk leiderschap

Wil je het beste uit je samenwerking met collega’s halen? Wil je kinderen optimaal begeleiden en meer weten over persoonlijk leiderschap? In deze verdiepende module leer je hoe je jouw manier van communiceren kunt analyseren en sturen.

Bekijk opleiding
Uitgelicht

Verdiepende onderwijsmodules

Wil je nog professioneler worden en je bijvoorbeeld verdiepen in hoogbegaafdheid, taaldidactiek of oudercommunicatie? Of wil je kinder-EHBO kunnen toepassen of specialist worden op het gebied van cyberpesten? Kies dan voor een van onze vele verdiepende onderwijsmodules.

Bekijk opleiding

Rekenen-wiskunde didactiek

Zicht krijgen op oplossingsmanieren van kinderen en hun
rekenstrategieën is essentieel om kinderen goed te kunnen begeleiden bij rekenen-wiskunde. In de module Reken-wiskunde didactiek krijg je inzicht in oplossingsmanieren van kinderen. Je leert die te koppelen aan reken-en wiskunde-onderwijs en aan je eigen vaardigheden.

Bekijk opleiding

Hoogbegaafdheid

In de module Hoogbegaafdheid leer je vanuit verschillende invalshoeken naar begaafdheid onder kinderen te kijken. Natuurlijk is intelligentie een belangrijk onderwerp, maar je leert naar veel meer aspecten van begaafdheid kijken. Welke typen begaafde kinderen zijn er allemaal? Hoe herken je hun gedrag? Hoe herken je onderpresteerders? Na deze module ben jij deskundige op dit gebied.

Bekijk opleiding

(Cyber)pesten

Op veel scholen wordt helaas nog steeds gepest. Maar het is niet altijd eenvoudig om er zicht op te krijgen. Kinderen worden ook steeds vaker gepest via digitale kanalen. In deze module leer je hoe je meer zicht kunt krijgen op (cyber)pesten en hoe je kinderen en collega’s kunt helpen om ermee om te gaan.

Bekijk opleiding

Breinkennis

Ben jij geïnteresseerd in de manier waarop het brein invloed heeft op ons gedrag? In de module Breinkennis leer je alles over de executieve de hogere denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te plannen en aan te sturen. Met de kennis die je opdoet, krijg je veel meer inzicht in het brein van kinderen met gedrags- of leerproblemen.

Bekijk opleiding
Uitgelicht

Rekencoördinator

Wil jij je sterk maken voor goed rekenonderwijs en heb je leidinggevende kwaliteiten? Dan is de post-hbo-opleiding Rekencoördinator iets voor jou. Tijdens deze opleiding leer je hoe je onder jouw beleid de kwaliteit van het rekenonderwijs optimaal bewaakt en bevordert.

Bekijk opleiding
Uitgelicht

Diversiteit en kritisch burgerschap

Veel scholen hebben last van de huidige, eenzijdige nadruk op opbrengsten en resultaten. Gelukkig dringt steeds meer het besef door dat we hierin zijn doorgeslagen. Wil jij nadenken over het ‘waartoe’ van het onderwijs?  Word specialist diversiteit & kritisch burgerschap.

Bekijk opleiding
Uitgelicht

Gedragsspecialist

Wil jij op basis van reflectie en bewezen inzichten beter leren omgaan met gedragsvraagstukken van leerlingen en groepen? En wil jij vaardigheden ontwikkelen hoe je als gedragsspecialist andere leraren kunt ondersteunen? Volg dan de opleiding Gedragsspecialist.

Bekijk opleiding
Uitgelicht

Schoolleider Basisbekwaam

Heb jij de ambitie om leidinggevende te worden binnen het po, vo of mbo? Met de managementopleiding Schoolleider Basisbekwaam leer je de basisvaardigheden om als schoolleider aan de slag te gaan.

Bekijk opleiding

Schoolleider Basisbekwaam verkort

Wil je beter worden in leiding geven? Heb jij in de afgelopen drie jaar een diploma Middenmanagement behaald? Dan kun je het diploma Basisbekwaam via een verkort programma behalen.

Bekijk opleiding

Verdieping Professionele Leergemeenschappen (PLG)

Ben jij opgeleid tot specialist op het gebied van taal of rekenen? Ga nog een stap verder met het verdiepingstraject binnen een professionele leergemeenschap (plg). Samen met collega’s en cursisten verricht je praktijkgericht onderzoek naar de manier waarop onderwijsvernieuwing kan plaatsvinden.

Bekijk opleiding

Taalspecialist

Is taal echt jouw ding? Dan is de post-hbo-opleiding Taalspecialist dat vast ook. Tijdens deze opleiding leer je hoe je de kwaliteit van het taalonderwijs optimaal bewaakt en bevordert. Of het nu gaat om beginnende of gevorderde geletterdheid, jij zet de puntjes op de i.

Bekijk opleiding

Hbo’er in de voorschool

Vanaf 2022 is het voor alle Nederlandse gemeenten verplicht om hbo’ers in te zetten op voorscholen en de kinderopvang. Vergroot je kansen en volg de bijscholing Hbo’er in de voorschool. Je wordt opgeleid tot pedagogisch beleidsmedewerker en kunt functioneren als coach, werkzaam zijn op de groep of bezig zijn met het pedagogisch beleid van de voorschoolse voorziening.

Bekijk opleiding

Middenmanager primair onderwijs

Opleiding Middenmanagement ProQualis (samenwerking IPABO met AVANS+)Met de opleiding Middenmanagement verwerft u de basiskennis en de basisvaardigheden waarmee

Bekijk opleiding

Workshops spelend leren

In de workshops spelend leren van het Speleon organiseren leraren en pedagogisch medewerkers om uitdagende spelleersituaties die goed aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind.

Bekijk opleiding

Schoolopleider en werkveldassessor

Ben jij straks de onmisbare schakel tussen bestuur, leraar en student? Als leraar in het basisonderwijs kun je bij Hogeschool IPABO worden opgeleid tot schoolopleider en werkveldassessor. Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van de werkplekbegeleider en je begeleidt soms ook docenten binnen de school. 

Bekijk opleiding