Diversiteit en kritisch burgerschap

Veel scholen hebben last van de huidige, eenzijdige nadruk op opbrengsten en resultaten. Gelukkig dringt steeds meer het besef door dat we hierin zijn doorgeslagen. Wil jij nadenken over het ‘waartoe’ van het onderwijs?  Word specialist diversiteit & kritisch burgerschap.

De post-hbo-opleiding is bedoeld voor leerkrachten die kinderen willen leren om vanuit meerdere perspectieven te denken en te handelen. Je leert filosoferen met kinderen en daarbij wordt vooral de nadruk gelegd op je eigen rol. Hoe stel je de juiste vragen? Andere onderwerpen zijn mediawijsheid, wereldburgerschap en de rol van de kunsten in het vergroten van de verbeelding. Je krijgt alle ruimte om de centraal gestelde onderwerpen vanuit je eigen onderwijspraktijk en ambitie vorm te geven. Je filosofeert over de vraag hoe je kunt bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot kritische burgers in een diverse samenleving. Je wordt de luis in de pels van de school, die het grotere plaatje altijd in het vizier heeft.

Verdiepingstraject

Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs die afgelopen cursusjaren zijn opgeleid tot specialist op een bepaald gebied kunnen ook een verdiepingstraject volgen. In het verdiepingstraject leer je om samen met collega-leerkrachten en cursisten op de werkplek binnen een PLG te leren van en met elkaar. Je voert praktijkgericht onderzoek uit om veranderingen of onderwijsvernieuwing in de klas of op school in gang te zetten.

Alle praktische zaken op een rij

Doelen

Met de post-hbo-opleiding Diversiteit en Kritisch burgerschap leer je onderwijsvraagstukken vanuit andere dan de vertrouwde perspectieven te bezien. Je verwerft theoretische inzichten, die je vervolgens toepast op je eigen onderwijspraktijk. Concrete onderwerpen die aan bod komen zijn: omgaan met pluraliteit (vanuit Hannah Arendt), socratisch denken, filosoferen met kinderen, mediawijsheid, mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, vluchtelingen, kosmopolitisme, verhalende verbeelding, (jeugd)literatuur en film.

Daarnaast is er aandacht voor de manier waarop je als leerkracht kinderen kunt uitdagen vanuit meerdere perspectieven te denken. Je oefent in de praktijk hoe je kunt filosoferen met kinderen.

Het programma heeft ook betrekking op de houding van de leerkracht: hoe ga je om met het onvoorspelbare en het onvoorspelbare om?. Hoe benader je schoolse kennis’  (uit methoden) kritisch?  Hoe kosmopolitisch ben je als leerkracht?

 

Doelgroep

Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs, die ervan overtuigd zijn dat het onderwijs ook het denken van kinderen moet uitdagen en prikkelen, zodat ze in dialoog met anderen zelfstandig denkende en handelende wereldburgers worden.
De opleiding is een verdieping van het bachelor uitstroomprofiel ‘Diversiteit & Kritisch burgerschap’, maar kan ook gevolgd worden door leraren die dit uitstroomprofiel niet gevolgd hebben.

Het verdiepingstraject is bestemd voor leerkrachten (speciaal) basisonderwijs die afgelopen cursusjaren zijn opgeleid tot specialist op een bepaald gebied. Zij hebben binnen de school de rol van specialist en worden door de directie en de rest van het team aangesproken op het specialisme.

In het verdiepingstraject leer je om samen met collega-leerkrachten en studenten op de werkplek binnen een professionele leergemeenschap (PLG) te leren van en met elkaar. Ook leer je om veranderingen of onderwijsvernieuwing in de klas of op school in gang te zetten met praktijkgericht onderzoek.

Omvang

De opleiding omvat 23 bijeenkomsten op dinsdag- of woensdagmiddagen. De totale studiebelasting bedraagt 274 uur.

Investering

De kosten per deelnemer zijn € 2.995,-. De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer € 150,-.

Meer informatie en aanmelden

Brochure

Wil je alles nog eens rustig nalezen? Of wil je je keuze bespreken met je organisatie en alle informatie bij de hand hebben?

Vraag de brochure aan

Adviesgesprek

portret Ben Snoeij

Ben Snoeijink helpt al meer dan 10 jaar onze cursisten de volgende stap in hun carrière te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan

Aanmelden

Zijn al je vragen beantwoord? Enthousiast geworden en klaar om specialist te worden?

Meld je aan!