Hbo’er in de voorschool

De overheid stelt steeds hogere eisen aan de educatieve kwaliteit van voorscholen en kinderopvang. Vanaf 2022 wordt het voor alle Nederlandse gemeenten zelfs verplicht om hbo’ers in te zetten in de voorschoolse educatie (ve). Vergroot je kansen en volg de bijscholing Hbo’er in de voorschool.

Hogeschool IPABO heeft de bijscholing in opdracht van de gemeente Amsterdam ontwikkeld in samenwerking met het ABC en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Sleutelbegrippen voor duurzame kwaliteitsverbetering in de voorschoolse educatie zijn planmatig en opbrengstgericht werken; uitgaan van doorgaande educatieve leer- en ontwikkellijnen en ouders betrekken bij de scholing.

Deelnemers krijgen een goed beeld van hun rol in de voorschool of kinderopvang door:

 • Een verscheidenheid aan theoretische achtergronden.
 • Het oefenen van praktische vaardigheden.
 • Reflectie op het eigen handelen.
 • Begeleide intervisie in kleine groepen.
 • Individuele coaching.

De bijscholing kent de volgende onderdelen:

 • 4 trainingsbijeenkomsten;
 • 7 werkbijeenkomsten;
 • 4 keer begeleide intervisie in kleine groepjes;
 • 2 keer individuele coaching.

Tijdens het gehele traject – dat ongeveer tien maanden in beslag neemt – werken de deelnemers aan praktijkopdrachten en (onderdelen van) een verbeterplan. Tijdens de laatste werkbijeenkomst geef je een eindpresentatie van het verbeterplan. Daarbij heb je ook een eindgesprek over jouw ontwikkeling naar aanleiding van het verbeterplan en het portfolio.

 

Alle praktische zaken op een rij

Doelgroep

De bijscholing is bedoeld voor medewerkers op voorscholen of in de kinderopvang met een hbo-opleiding die aan het werk zijn of gaan als coach of op de groep.

De gemeente Amsterdam verleent subsidie in het kader van de subsidieregeling vve thuisprogramma’s en inzet hbo’ers. Met deze bijscholing voldoet de hbo’er op de groep en de hbo’er als coach aan de volgende extra opleidingseisen: de gemeentelijke vve-module voor hbo’ers op de groep, de gemeentelijke vve-module voor hbo’ers als ‘coach’ en de opleiding ‘opbrengstgericht werken voor het jonge kind’.

Hogeschool IPABO, Het ABC, en het NJi hebben de licentie voor het geven van deze bijscholing buiten Amsterdam. Dit betekent dat wij medewerkers kunnen opleiden binnen de groepen die in Amsterdam worden gegeven, maar dat bij voldoende deelnemers het ook mogelijk is om een in-company training te verzorgen.

Studie-omvang

Voor de uitvoering van de praktijkopdrachten is het volgende afgesproken:

 • Per bijeenkomst 4 uur voor praktijkopdrachten en zelfstudie, plus ongeveer 20 uur voor het verbeterplan.
 • Totaal 60 uur studiebelasting.

Startdatum

september 2021

Meer informatie en aanmelden

Informatieblad

Wil je je keuze bespreken met je organisatie en alle informatie bij de hand hebben?

Name(Vereist)
Hidden
Hidden
Hidden

Meta

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

Adviesgesprek

portret Ben Snoeij

Ben Snoeijink helpt al meer dan 10 jaar onze cursisten de volgende stap in hun carrière te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan

Aanmelden

Zijn al je vragen beantwoord? Enthousiast geworden en klaar om specialist te worden?

Meld je aan!