Hoogbegaafdheid

modulair

In de module Hoogbegaafdheid leer je vanuit verschillende invalshoeken naar begaafdheid onder kinderen te kijken. Je ontdekt dat bovenmatig intelligente kinderen niet alleen uitdagend lesmateriaal, maar soms ook een andere benadering nodig hebben. Intelligentie een belangrijk onderwerp, maar in deze module gaan we in op alle kenmerken van een begaafd kind.

Niet elk hoogbegaafd kind komt in het onderwijs goed tot zijn recht. Daarom leer je in deze module naar veel meer aspecten van begaafdheid kijken. Een kind kan matig scoren op een citotoets en toch hoogbegaafd zijn. Begaafde kinderen denken en leren anders en dit heeft implicaties voor het onderwijs aan hen. Op steeds meer scholen bestaat de mogelijkheid om kinderen een dagdeel naar een plusklas te laten gaan of om voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs te volgen. Na afronding van deze module weet jij welk kind daarbij gebaat is en hoe het het meest tot zijn of haar recht komt.

In de module Hoogbegaafdheid ga je in op vragen als:

  • Hoe herken je begaafde kinderen of kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in de klas?
  • Welke typen begaafde kinderen zijn er allemaal? Hoe herken je hun gedrag? En hoe herken je onderpresteerders?
  • Hoe ziet een begaafdheidsonderzoek eruit en waar moet je als leraar op letten?
  • Wanneer kies je voor versnellen? Wat kan hoogbegaafdheidsonderwijs voor kinderen betekenen? Hoe kan je de lesstof verrijken en compacter maken?
  • Kan je onderwijs zo aanpassen dat je kinderen meer uitdaagt? Hoe leer je deze kinderen leren? Welk onderwijsaanbod kun je vanuit verschillende vakken bieden aan begaafde kinderen?

Keuzemodule

Dit is een keuzemodule. Je kunt ervoor kiezen om deze los te volgen maar ook als onderdeel van het modulair traject als onderwijsondersteuner. Om dit traject met succes af te kunnen ronden volg je vijf onderwijsmodules: Interactieve vaardigheden en persoonlijk leiderschap, pedagogiek en klassenmanagement, rekenen-wiskunde, taaldidactiek en 1 van de keuzemodules. Met de behaalde modules krijg je vrijstelling wanneer je met de Associate degree-opleiding of de pabo start.

Alle praktische zaken op een rij

Doelgroep

Deze module is bedoeld voor onderwijsassistenten, onderwijsondersteuners en leraren die zich willen verdiepen in het werken met (hoog)begaafde kinderen.

Certificering

Je geeft een presentatie over (hoog)begaafde kinderen op de werkplek. De vorm die je kiest voor de presentatie mag je zelf bepalen. Je filmt de presentatie en uploadt deze naar Office 365. De instructie hiervoor krijg je van je docent.

Studie-omvang

84 studiebelastingsuren

Investering

€ 795. Als je deze module combineert met drie andere modules krijg je een korting van € 150.

Periode

Module: Hoogbegaafdheid

Bijeenkomsten zijn gepland op donderdagen van 15 – 18 uur

 

Literatuur

Bakx, A, Boer, E. de, Brand, M. van den & Houtert, T. van (2016). Werken met begaafde leerlingen in de klas. Pedagogische sensitiviteit als leidraad. Assen: Van Gorcum.

Meer informatie en aanmelden

Informatieblad

Wil je je keuze bespreken met je organisatie en alle informatie bij de hand hebben?

Name(Vereist)
Hidden
Hidden
Hidden

Meta

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

Adviesgesprek

portret Ben Snoeij

Ben Snoeijink helpt al meer dan 10 jaar onze cursisten de volgende stap in hun carrière te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan

Aanmelden

Zijn al je vragen beantwoord? Enthousiast geworden en klaar om specialist te worden?

Meld je aan!