Inductiefase

Hoe krijg je het voor elkaar om je (eerste) jaren als leraar tot een succes te  maken? Wat komt er allemaal kijken bij jouw dagelijks handelen? Hoe verdeel je de aandacht over de verschillende werkzaamheden? Als je nog niet zo lang werkt als leraar, loop je ongetwijfeld nog tegen dit soort cruciale vragen aan. In de inductiefase zijn verschillende workshops te volgen waarin ze worden behandeld.

Je krijgt praktische voorbeelden en leert strategieën die je direct kunt gebruiken in je eigen dagelijkse praktijk. Daarbij is ook aandacht voor je werkstijl en over de manier waarop deze bijdraagt aan je eigen ontwikkeling. Experts vanuit de IPABO en het werkveld verzorgen de bijeenkomsten.

Iedere workshop bestaat uit twee of drie bijeenkomsten.

Na het traject Inductiefase heb je:

 • Een goed beeld wat er bij jouw dagelijks handelen als leraar komt kijken.
 • Kennis gemaakt met praktische strategieën die je meteen kunt toepassen in je eigen klas.
 • Gereflecteerd op je eigen mogelijkheden: kansen zien en ervaren die leiden tot (positieve) veranderingen in jouw dagelijks handelen als professional.

Overzicht workshops

Hoe is jouw interactie met leerlingen?

Interactie-vaardigheden en persoonlijk leiderschap. Dit onderdeel richt zich op het herkennen en aanpassen van sensitief gedrag waarmee je sturing kunt geven aan jouw manier van communiceren. Je doet kennis op van verschillende interactie-vaardigheden en de toepassing ervan in je eigen praktijk. Je leert eigen pedagogische sensitiviteit analyseren in de begeleiding van kinderen en in de communicatie met collega’s. Aan de hand van beeldmateriaal en eigen inbreng oefen je in het observeren van kind-signalen en het herkennen en verbeteren van jouw interactievaardigheden en daarmee jouw persoonlijk leiderschap.

 • Data: in overleg
 • Tijd: van 15.00-18.00 uur
 • Locatie: nader te bepalen
 • Trainer: Bas van der Weijden & expertise vanuit  stichtingen
 • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 20

Klassenmanagement & groepsvorming.

Je kijkt met een kritische blik naar de groep (klas) en je eigen handelen. Je buigt je over de vraag hoe je omgaat met verschillende soorten leerlingen. Je leert hoe  leerlingen effectief kunt laten leren? Je wisselt met medecursisten ervaringen uit en oefent met klassenmanagement en orde in verschillende lessituaties.  Je leert hoe je ervoor kunt zorgen dat de kinderen actief meedoen. Hoe je voor samenwerking binnen jouw groep zorgt. En hoe je de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen kunt aanwakkeren.

 • Data: donderdag: 10 november, donderdag 24 november 2022
 • Tijd: van 15.00-18.00 uur
 • Locatie: nader te bepalen
 • Trainer: Martijn van Baarsen & expertise vanuit  stichtingen
 • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 20

Omgaan met opvallend gedrag in de groep

Wat als er in jouw groep zich complexe situaties of ordeverstoringen voordoen. In deze workshop bestudeer je welke soorten gedrag je vaak tegenkomt en hoe ga je daar mee omgaat. je formuleert wat opvallend gedrag is. Hoe dit gedrag wordt veroorzaakt en wat je er als leerkracht in kan betekenen.  Ook leer je welke methodes er zijn om opvallend gedrag te observeren. Hoe je als leerkracht inspeelt op specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen. En hoe je voldoende vertrouwen krijgt in je eigen handelen.  Via eigen casussen wordt hierop ingegaan. Je krijgt handelingsperspectieven aangereikt bij het omgaan met verschillen in gedrag.

 • Data: in overleg
 • Tijd: van 15.00-18.00 uur
 • Locatie: nader te bepalen
 • Trainer: Martijn van Baarsen of Anne Arbouw & expertise vanuit  stichtingen
 • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 20

Samenwerken met ouders

We oefenen met gesprekstechnieken. Daarbij komen vragen aan bod als: hoe stem je op een goede manier met ouders af? Hoe wissel je informatie uit? Je werkt met voorbeelden uit de praktijk en met rollenspel. Je leert soepel en effectief om te gaan met ouders, ook in complexe situaties.

 • Data:  in overleg
 • Tijd: van 15.00- 18.00 uur
 • Locatie: nader te bepalen
 • Trainer: Jos Josso of Rob Moggré & expertise vanuit  stichtingen
 • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 20

Wie ben ik, wat wil ik en waar sta ik nu?

Reflectie op eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling, intervisie en collegiale consultatie. We hanteren socratische intervisie (te relateren aan en te koppelen aan eigen intervisie-methodieken). Hoe zien we de effecten van intervisie terug in ons handelingsrepertoire in de omgang met leerlingen, collega’s, ouders?

 • Data: woensdag: 8 maart 2023, 29 maart 2023, 19 april 2023
 • Tijd: van 15.00-18.00 uur
 • Locatie: nader te bepalen
 • Trainer: Bas van der Weijden & expertise vanuit  stichtingen
 • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 20

Hoe je jonge kinderen uitdaagt

Hoe zorg je ervoor dat jonge kinderen spelend en onderzoekend bezig zijn binnen een variatie aan uitdagende activiteiten? Je verkrijgt (basis)kennis over de onderzoekende geest van kinderen en de manier waarop ze die optimaal kunnen stimuleren. Ook leer je hoe je goed aansluit op de belevingswereld van jonge kinderen en hoe je zorgt je voor uitdagende spelleersituaties.

 • Data: in overleg
 • Tijd: van 15.00-18.00 uur
 • Locatie: nader te bepalen
 • Trainer: Claudia Verdu of Suzan van Ham & expertise vanuit stichtingen
 • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 20

Hoe vakdidactisch deskundig en onderzoekend ben jij?

Je krijgt bij dit onderdeel (dieper) inzicht in oplossingsmanieren en strategieën van leerlingen en je kunt deze koppelen aan didactiek van verschillende vakken en aan je eigen vaardigheid bij die vakken. Hier zicht op krijgen is essentieel om leerlingen goed te kunnen begeleiden als leerkracht. Je verkent jouw (innovatieve) ideeën over onderwijs en  leert leerlingen een onderzoekende houding aan te nemen en maakt daarbij gebruik van diverse digitale middelen. Aan de hand van een aantal voorbeelden van leerlingen analyseren we oplossingsmanieren en koppelen deze aan de didactiek.

 • Data: in overleg
 • Tijd: van 15.00-18.00 uur
 • Locatie: nader te bepalen
 • Trainer: Femke Keers of José Smeets & expertise vanuit  stichtingen
 • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 20

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Teamleren staat in deze workshop centraal. We laten zien hoe je onderdeel bent van een (speciaal-) basisschoolteam. Waarom leraren beter in een team werken (alleen ga je sneller, samen kom je verder). Bij dit onderdeel besteden we aandacht aan teamrollen en aan de vraag op welke wijze we teamleren gerichter kunnen inzetten om het primair proces te verbeteren. Het is meer dan ooit nodig om samen te werken met anderen en om voortdurend met en van elkaar te leren. In hoeverre draagt leren van elkaar (en gebruik makend van elkaars kwaliteiten) bij aan successen van leraren? En dus aan het verbeteren van het primair proces en de effecten van ons onderwijs.

 • Data: in overleg
 • Tijd: van 15.00-18.00 uur
 • Locatie: nader te bepalen
 • Trainer: Stan Put of Wietse Algera  & expertise vanuit  stichtingen
 • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 20

Veerkracht voor leraren

Het gaat om wendbaar zijn en op professioneel vlak toewijding en groei laten zien onder uitdagende omstandigheden. Beginnende leraren in het (speciaal-) basisonderwijs krijgen met verschillende uitdagingen te maken: hun werkzaamheden zijn emotioneel complex vanwege de vele relaties met zowel leerlingen als collega’s en ouders, ze moeten naast het studeren al een professionele identiteit als leraar ontwikkelen. En ze moeten simultaan leren van het theoretisch onderwijs op school en de praktijkervaringen die ze opdoen voor de klas. Samen zoeken we naar een goede balans tussen werk en privé. Je oefent met prioriteiten stellen en leert hoe je je grenzen stelt. Het verhogen van de veerkracht van beginnende leraren kan helpen in het terugdringen van de uitstroom van beginnende leerkrachten. (Aandacht prioriteren; bijvoorbeeld met gebruik Eisenhouwermatrix)

 • Data:  dinsdag 14 februari 2023, dinsdag 7 maart 2023, 28 maart 2023
 • Tijd: van 15.00-18.00 uur
 • Locatie: nader te bepalen
 • Trainer: Stan Put & expertise vanuit  stichtingen
 • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 20

De referentiekaders en tussendoelen en de rol van de leraar

In het Referentiekader taal of rekenen staan de referentieniveaus die voorschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De referentieniveaus gelden voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Voor taal en rekenen gaat het hierbij om vier domeinen. Fundamentele niveaus en streefniveaus onderwijs. Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zoveel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen.

Inhoud bijeenkomsten: Aan de slag met het referentiekader taal en rekenen, Van data naar inzicht, Zicht op ontwikkeling

Voorwaarde: je bent bij beide bijeenkomsten aanwezig. Er worden geen deelmodules gegeven.

 • Data:  23 februari 2023, 14 juni 2023
 • Tijd: 15.15-17.45 uur
 • Locatie: nader te bepalen
 • Trainer: Pepijn Dousi
 • Aantal deelnemers: minimaal 12 en maximaal 20

Alle praktische zaken op een rij

Doelgroep

Startende leraren in het (speciaal) basisonderwijs (minder dan 5 jaar voor de groep) en/ of leraren die wisselen van bouw.

Studie-omvang

Iedere workshop bestaat twee of drie bijeenkomsten.

Investering

 • Een workshop bestaande uit drie bijeenkomsten kost €495.
 • Een workshop bestaande uit twee bijeenkomsten kost €345.

Meer informatie en aanmelden

Informatieblad

Wil je je keuze bespreken met je organisatie en alle informatie bij de hand hebben?

Name(Vereist)
Hidden
Hidden
Hidden

Meta

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

Adviesgesprek

portret Ben Snoeij

Ben Snoeijink helpt al meer dan 10 jaar onze cursisten de volgende stap in hun carrière te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan

Aanmelden

Zijn al je vragen beantwoord? Enthousiast geworden en klaar om specialist te worden?

Meld je aan!