Leiderschap van leraren

incompanyhybridemodulair

Van leraren wordt steeds meer verwacht dat ze de leiding nemen bij de ontwikkeling van onderwijs. Zij moeten ook invloed uitoefenen op zaken die hun eigen klas of hun eigen vak overstijgen. Tijdens het traject Leiderschap van leraren ontwikkel en onderzoek je samen met collega’s van andere scholen leiderschap rondom onderwijsontwikkeling en veranderprocessen.

Je krijgt de unieke kans om gelijktijdig een persoonlijk leiderschapstraject én een traject gericht op schoolontwikkeling te doorlopen. Deze leergang is al twee keer succesvol aangeboden voor leraren in het voortgezet onderwijs, nu wordt deze ook aangeboden voor leraren in het basisonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs .

Leiderschap van leraren, ook wel teacher leadership, kan veel verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om leiderschap vanuit een formele positie, denk aan de taken van een taalcoördinator, bouwcoördinator of schoolopleider. Maar het kan ook gaan om leiderschap vanuit een informele positie, waarbij leraren ideeën, ondersteuning of advies geven over het eigen team, de eigen school, het bestuur, maar ook daarbuiten.

Teacher leadership vereist dat scholen en schoolleiders leiderschap delen. Van leraren wordt dan weer verwacht dat zij deze vorm van leiderschap leren herkennen, vertalen naar handelen en anderen daarbij betrekken. Leiderschap van leraren komt pas tot wasdom als zij inzicht krijgen in verander- en implementatieprocessen, samenwerkingsverbanden en niet in de laatste plaats in de eigen kwaliteiten, valkuilen en patronen.

Deze leergang wordt in nauwe samenwerking verzorgd door de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool IPABO.

Alle praktische zaken op een rij

Doelen

  • Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap.
  • Ontwikkelen van een professionele identiteit als teacher leader.
  • Vergroten van het vermogen om onderwijsontwikkeling en innovatie te initiëren en  duurzaam te implementeren.
  • Ontwikkelen van een visie op en handvatten voor het versterken van een cultuur van gedeeld leiderschap op scholen.
  • Ontwikkelen van een netwerk van Amsterdamse collega’s die met vergelijkbare processen bezig zijn.

Daarmee leidt de leergang tot de volgende opbrengsten:

  • Op persoonlijk niveau: persoonlijke ontwikkeling & rolontwikkeling.
  • Op schoolniveau: verbetering van kansen van leerlingen en een bijdrage aan een cultuur van gedeeld leiderschap binnen de school.
  • Op Amsterdams niveau: deelbare producten die anderen binnen de eigen school, het eigen bestuur of het Amsterdamse onderwijs kunnen inspireren.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit leraren die in het basis of voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs werken. Die drie jaar of meer onderwijservaring hebben. En die met twee andere collega’s uit hun school of bestuur de ambitie hebben om hun leiderschap te ontwikkelen, bij te dragen aan de ontwikkeling van hun school en om daar collega’s in mee te nemen. Zij koppelen hun persoonlijke ontwikkelvraag aan een ambitie voor hun team en hun school.

Toelatingseisen

De intake vindt plaats op de eigen school in een groepsgesprek met de kandidaten en de leidinggevende. De datum wordt vastgesteld na aanleveren van de aanmeldingsformulieren.

Studie-omvang

Richtlijn: Het programma bestaat uit 6 werkbijeenkomsten van  9.30-16.30 uur (van januari 2024-mei 2024). Naast de gezamenlijke bijeenkomsten werken we in leerteams en met een digitale leeromgeving. De resterende tijd besteed je aan literatuurstudie, het uitvoeren van praktijkopdrachten, intervisie, onderzoeken en het houden van een eindpresentatie.

In totaal zijn er 112 studiebelastingsuren.

Investering

De kosten bedragen €1490.

Startdatum

januari 2024

Meer informatie en aanmelden

Informatieblad

Wil je je keuze bespreken met je organisatie en alle informatie bij de hand hebben?

Name(Vereist)
Hidden
Hidden
Hidden

Meta

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

Adviesgesprek

portret Ben Snoeij

Ben Snoeijink helpt al meer dan 10 jaar onze cursisten de volgende stap in hun carrière te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan

Aanmelden

Zijn al je vragen beantwoord? Enthousiast geworden en klaar om specialist te worden?

Meld je aan!