Leiderschap van Leraren

Het initiëren, uitwerken en doorvoeren van verbeteringen in de school zijn processen die om leiderschap vragen. Dat leiderschap kan gebaseerd zijn op een formele positie (bijvoorbeeld als taalcoördinator, bouwcoördinator, schoolopleider, etc.), maar ook op een informele rol binnen de school van waaruit leraren actief en ondernemend initiatieven nemen. In beide gevallen vraagt dat leiderschap nieuwe kwaliteiten van leraren, bijvoorbeeld ten aanzien van inzicht in verander- en implementatieprocessen, het kunnen betrekken van collega’s en leidinggevenden, maar ook inzicht in eigen kwaliteiten, valkuilen en patronen. Dit traject biedt de gelegenheid om samen met collega’s van andere scholen leiderschap te ontwikkelen en inzichten te verwerven rond onderwijsontwikkeling en veranderprocessen. Het is daarmee een persoonlijk leiderschapstraject én een traject gericht op schoolontwikkeling. Deze leergang is al twee keer succesvol aangeboden voor leraren in het voortgezet onderwijs en wordt nu eveneens aangeboden voor leraren in het basisonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs .

Leraren staan samen voor belangrijke en complexe uitdagingen die vragen om collectieve, duurzame en realistische antwoorden. Systematisch samen werken aan goed onderwijs betekent dat leraren het initiatief nemen bij onderwijsontwikkeling en. Daarbij oefenen zij invloed uit op collega’s, schoolleiders en andere actoren binnen en buiten de school, dit doen zij op basis van expertise. Dit wordt ook wel aangeduid als teacher leadership, leiderschap van leraren. Teacher leadership vraagt van scholen en schoolleiders dat zij leiderschap delen. Van leraren vraagt het dat zij hun leiderschap leren herkennen, vertalen naar handelen en anderen daarbij betrekken.

Deze leergang wordt in nauwe samenwerking verzorgd door de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool IPABO en het project Leraar in Amsterdam: een kleurrijk
beroep.

Alle praktische zaken op een rij

Doelen

  • Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap.
  • Ontwikkelen van een professionele identiteit als teacher leader.
  • Vergroten van het vermogen om onderwijsontwikkeling en innovatie te initiëren en  duurzaam te implementeren.
  • Ontwikkelen van een visie op en handvatten voor  het versterken van een cultuur van gedeeld leiderschap op scholen.
  • Ontwikkelen van een netwerk van Amsterdamse collega’s die met vergelijkbare processen bezig zijn.

Daarmee leidt de leergang tot de volgende opbrengsten:

  • Op persoonlijk niveau: persoonlijke ontwikkeling & rolontwikkeling.
  • Op schoolniveau: ingezette verandering t.b.v. de kansen van leerlingen, en een bijdrage aan een cultuur van gedeeld leiderschap binnen de school.
  • Op Amsterdams niveau: deelbare producten die anderen (binnen de eigen school, het eigen bestuur of het Amsterdamse onderwijs) kunnen inspireren.

Doelgroep

De doelgroep is leraren die werkzaam zijn binnen het basis of voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs en die 3 jaar of meer onderwijservaring hebben, en die met twee andere collega’s uit hun school of bestuur de ambitie hebben om hun leiderschap te ontwikkelen, om bij te dragen aan de ontwikkeling van hun school en om daar collega’s in mee te nemen. Zij koppelen hun persoonlijke ontwikkelvraag aan een ambitie ten aanzien van hun team en hun school.

Toelatingseisen

De intake vindt plaats op de eigen school in een groepsgesprek met de kandidaten en de leidinggevende. De datum wordt vastgesteld na aanleveren van de aanmeldingsformulieren.

Studie-omvang

100 studiebelastingsuren waarvan 55 uur contacttijd en 45 uur zelfstudie en opdrachten.

Investering

De kosten bedragen €2495.

Periode

We starten op 19 november met een webinar en de start van de opleiding is in de tweede helft van januari 2022 (exacte tijden volgen nog) en loopt door tot november 2022.

Meer informatie en aanmelden

Informatieblad

Wil je je keuze bespreken met je organisatie en alle informatie bij de hand hebben?

Name(Vereist)
Hidden
Hidden
Hidden

Meta

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

Adviesgesprek

portret Ben Snoeij

Ben Snoeijink helpt al meer dan 10 jaar onze cursisten de volgende stap in hun carrière te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan

Aanmelden

Zijn al je vragen beantwoord? Enthousiast geworden en klaar om specialist te worden?

Meld je aan!