Master leidinggeven in onderwijs (MLO)

Wil je leren hoe je als schoolleider op een ondernemende manier je onderwijsorganisatie verder kunt ontwikkelen? Volg de  Master leidinggeven in onderwijs (MLO). Vanuit een lange termijn-visie zorg jij voor een financieel gezonde basis en kwaliteit van je school.

Onderwijsorganisaties worden steeds vaker met dynamische externe verwachtingen geconfronteerd. Directeuren en bestuurders dienen in toenemende mate hun blik naar buiten te richten om samen met de omgeving tot goed onderwijs te komen. Ze passen zich voortdurend aan aan nieuwe wet- en regelgeving en ‘concurreren’ met andere organisaties door fusies en samenwerkingen. Directeuren en bestuurders moeten zich meer dan ooit bezig te houden met politieke invloeden, samenwerking, positionering, krimp en groei, innovatie en exploitatie. Er wordt van hen verwacht dat ze als bedrijfsmatig, ondernemend en naar buiten gericht leider optreden en in staat zijn om een lerende organisatie te ontwikkelen en innovaties te initiëren.

De master Leidinggeven in Onderwijs heeft tot doel om directeuren en bestuurders te professionaliseren op het gebied van bedrijfsvoering, ondernemerschap en innovatiemanagement, HR en organisatieontwikkeling.

Programma

De opleiding is opgebouwd uit vier masterclasses van elk 16 EC’s. De eerste drie masterclasses bestaan elk uit drie inhoudelijke modules, de laatste masterclass betreft de afstudeerfase. De inhoudelijke modules worden ondersteund door de twee doorlopende leerlijnen, Persoonlijk Leiderschap (PL) en Methoden en Technieken van Onderzoek (MTO). De inhoud van het programma is gericht op de kernthema’s: leiderschap, bedrijfsvoering, ondernemerschap, organisatieontwikkeling en innovatie. Elke module bestaat uit een combinatie van contactonderwijs, literatuurstudie, praktijkopdrachten en werken aan toetsopdrachten in de vorm van businessprojecten

Masterclass l: Strategisch richten

Bestaat uit de modules: Richting geven, Organiseren en Leidinggeven aan de onderwijsorganisatie.

Masterclass ll: Leren en veranderen

Bestaat uit de modules: Ondernemen in een dynamische omgeving, Ontwikkelen van de interne organisatie en Leidinggeven aan verandering.

Masterclass lll: Innoveren en ondernemen

Bestaat uit de modules: Strategisch handelen en communiceren, deel I en II Leidinggeven aan innovatie.

Masterclass lV: De afstudeerfase

Hier komen ook de ondersteunende leerlijnen Persoonlijk Leiderschap en Methode en Technieken van Onderzoek aan bod.

De masterclasses hebben een vaste volgorde en bouwen op in niveau en complexiteit. Dit komt onder meer tot uitvoering in de businessprojecten. In deze projecten voeren deelnemers een integrale praktijkopdracht uit, waar inhoud, onderzoek en persoonlijk leiderschap samenkomen. Het eerste businessproject wordt individueel uitgevoerd binnen de eigen werkomgeving, het tweede buiten de eigen werkomgeving maar binnen het onderwijs en het derde businessproject betreft een integraal innovatieproject buiten de onderwijssector.

Registratie voor het Schoolleidersregister PO

De MLO is een nieuwe opleiding en NVAO geregistreerd. Hiermee voldoet de opleiding ook aan de eisen van registratie en herregistratie veiligstellen en nog niet gaan voor een volledige master. Je kunt dan ook volstaan met het volgen van de eerste Masterclass. Ook die voldoet aan de herregistratie-eisen van het schoolleidersregister.

Alle praktische zaken op een rij

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor Teamleiders, (adjunct-, locatie- of meerschools) directeuren, (con)rectoren en bestuurders uit het onderwijs die zich verder willen professionaliseren op het gebied van bedrijfskundig leidinggevende binnen het onderwijs.

Toelatingseisen

  • Je bent in het bezit van minimaal een hbo-bachelordiploma;
  • Je hebt drie jaar werkervaring als directeur of bestuurder in het onderwijs.
  • Je bent in staat om vanaf de start van de opleiding studie-opdrachten op bovenschools niveau uit te voeren binnen de eigen werkomgeving.

Certificering

Wanneer je een masterclass succesvol hebt afgerond ontvang je een diploma. Wanneer je het volledige programma succesvol hebt afgerond, ontvang je het master getuigschrift van MLO. Je bent dan gerechtigd de graad Master of Arts te voeren.

Studie-omvang

De totale opleiding duurt nominaal 2,5 jaar en omvat een studietijd van 1792 uur. Dit staat gelijk aan 64 EC’s. Elke masterclass heeft een doorlooptijd van acht maanden en omvat 12 contactbijeenkomsten van twee dagdelen. De vierde masterclass, het afstuderen, bestaat voornamelijk uit het uitvoeren van een onderzoek en het schrijven van een onderzoeksverslag en een eindopdracht (theses). Hierbij word je ondersteund door een afstudeerbegeleider.

Temporisering

De opbouw van de MLO maakt het mogelijk dat je de opleiding in je eigen tempo volgt. De nominale studietijd is 2,5 jaar. Indien gewenst kun je tussen de masterclasses ook een pauze nemen en zo de totale studie over een langere periode verdelen.

Investering

De MLO opleiding kost € 19.880. Wil je alleen masterclass I volgen voor je herregistratie, dan zijn de kosten € 6.100. Kosten voor literatuur en arrangement zijn hierbij niet inbegrepen.

Startdatum

juni 2021

Meer informatie en aanmelden

Informatieblad

Wil je je keuze bespreken met je organisatie en alle informatie bij de hand hebben?

Name(Vereist)
Hidden
Hidden
Hidden

Meta

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

Adviesgesprek

portret Ben Snoeij

Ben Snoeijink helpt al meer dan 10 jaar onze cursisten de volgende stap in hun carrière te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan

Aanmelden

Zijn al je vragen beantwoord? Enthousiast geworden en klaar om specialist te worden?

Meld je aan!