Specialist Jonge kind

Jonge kinderen ontwikkelen zich in spel. Dat weet jij als leerkracht in het primair onderwijs als geen ander. Maar hoe creëer je een rijke speelleeromgeving, waarin kinderen in de volle breedte worden uitgedaagd? Dat leer je op de post-hbo-opleiding Specialist Jonge kind & VVE.

De opleiding Jonge kind is een praktijkgerichte opleiding voor leerkrachten in het primair onderwijs die dieper in willen gaan op de spelontwikkeling van jonge kinderen. Je leert hoe je een aanbod van betekenisvolle en speelse activiteiten creëert. Ook word je uitgedaagd je eigen onderwijspraktijk systematisch onder de loep te nemen. Hoe kunnen de kansen voor lerend spelen versterkt worden in de eigen groep, het onderbouwteam en het beleid van de school? Wat zijn de effecten van veranderingen op het gedrag van de kinderen in je groep? En hoe kun je collega’s betrekken bij de ontwikkeling van lerend spelen?

Werkwijze

Er worden verschillende werkwijzen ingezet:

  • praktijkopdrachten en literatuurstudie, onderzoeksvaardigheden, analyse van de eigen praktijk met onderbouwing vanuit theorie en visie, verbeteractiviteiten opstellen, uitvoeren en evalueren;
  • De bijeenkomsten zijn onder leiding van IPABO-docenten en/of een docent van De Activiteit. In deze bijeenkomsten staat steeds een inhoudelijk thema centraal. Daarnaast is er ruimte voor de onderzoekscomponent van de opleiding. Twee bijeenkomsten gaan specifieker in op thema’s als organisatie- en veranderkunde.

Tijdens de opleiding werk je aan je eigen portfolio en een praktijkonderzoek in je eigen school. Hierop krijg je tussentijds feedback. Je rondt je onderzoek af met een presentatie voor de groep en een artikel.

Onderwerpen die aan bod komen in de opleiding zijn: visie op het jonge kind en onderwijs, de speelleeromgeving, spelontwikkeling, manipulerend spel, rollenspel, constructiespel, buiten spelen, spelbegeleiding, interactie en gesprekken, klassenmanagement, observeren en registreren, beredeneerd aanbod en opbrengstgericht werken, sociaal-emotionele ontwikkeling, spel en taal, spel en rekenen. Daarnaast vormen onderzoeksvaardigheden, organisatiekunde en samenwerken en leren met collega’s een belangrijk onderdeel van het programma.

Aan het eind van de opleiding ben je in staat om het onderwijs aan jonge kinderen binnen de school verder vorm te geven vanuit de vier invalshoeken: inhoud, begeleiding, ontwikkeling en beleid. Hierbij ben je in staat steeds gebruik te maken van actuele theorie en eigen praktijkonderzoek vanuit het idee dat jonge kinderen met jouw hulp lerend spelen  en leren spelen.

Alle praktische zaken op een rij

Doelen

Een specialist Jonge kind heeft vier rollen. Hij of zij:

  • is inhoudelijk deskundig en vaardig in onderwijs aan het jonge kind;
  • inspireert, verbindt, leidt en begeleidt collega’s van het onderbouwteam;
  • ontwikkelt en verbetert systematisch en onderzoeksmatig onderwijs aan jonge kinderen;
  • levert een bijdrage aan het schoolbeleid.

We gaan uit van een holistische benadering van het kind, waarin de natuurlijke nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang worden ondersteund. Welbevinden, betrokkenheid en kind-initiatief staan steeds centraal. Daarvoor is kennis nodig van de brede ontwikkeling, met bijzondere nadruk op de spelontwikkeling.
In deze opleiding vergroot je je vaardigheden om de ontwikkeling van kinderen te observeren en te registreren. Je ontwerpt en organiseert betekenisvol spelaanbod dat past bij de leerbehoeften van de kinderen in de groep. Je vormt een eigen visie en kunt die vertalen naar concreet handelen. Je bent in staat over die visie te communiceren en die vervolgens in te passen in het schoolbeleid. Je gaat systematisch werken aan verbeteractiviteiten via praktijkgericht onderzoek. Je inspireert collega’s en werkt samen verbeterprocessen uit. Hierbij worden inzichten uit de organisatie- en veranderkunde en het werken met een professionele leergemeenschap (plg) doelgericht ingezet.

Doelgroep

Leraren (speciaal) basisonderwijs, die werkzaam zijn in de onderbouw, eventueel met de taak van onderbouwcoördinator of VVE-coördinator. De opleiding is ook interessant voor IB-ers en voor leerkrachten in groep 3 die hun onderwijs meer willen vormgeven vanuit spel.

Certificering

Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond ontvang je het diploma Specialist Jonge Kind.

Studie-omvang

  • 16 bijeenkomsten van 5 uur en 4 onbegeleide intervisie-bijeenkomsten van drie uur in leerteams.
  • presentatie en diplomering

De opleiding omvat 420 uur studiebelasting, gelijk aan 15 EC. De overige studie-uren besteed je aan de eigen dagelijkse praktijk en aan verschillende vormen van zelfstudie.

Investering

De kosten per deelnemer bedragen €3595. De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer €150.

Startdatum

januari 2022 en september 2022

Meer informatie en aanmelden

Informatieblad

Wil je je keuze bespreken met je organisatie en alle informatie bij de hand hebben?

Name(Vereist)
Hidden
Hidden
Hidden

Meta

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

Adviesgesprek

portret Ben Snoeij

Ben Snoeijink helpt al meer dan 10 jaar onze cursisten de volgende stap in hun carrière te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan

Aanmelden

Zijn al je vragen beantwoord? Enthousiast geworden en klaar om specialist te worden?

Meld je aan!