Traject onderwijsondersteuner en keuzemodules

Wil je nog professioneler worden en je bijvoorbeeld verdiepen in hoogbegaafdheid, taaldidactiek of oudercommunicatie? Of wil je kinder-EHBO kunnen toepassen of specialist worden op het gebied van cyberpesten? Kies dan voor een van onze vele verdiepende onderwijsmodules. Of volg het traject voor onderwijsondersteuner.

Bekijk opleiding

Pedagogiek en klassenmanagement

Overzie je soms de chaos in de klas niet meer? Of wil je simpelweg meer concentratie, maar ook plezier in de klas?  In deze keuzemodule ga je in op de pedagogische aspecten van goed klassenmanagement. Je leert hoe je effectief orde houdt. 

Bekijk opleiding

Oudercommunicatie

Goede gesprekken voeren met ouders is van essentieel belang in je werk als leerkracht. Maar soms staan bepaalde barrières een goed gesprek in de weg. Met deze module ontwikkel je een stevige basis voor de schriftelijke en mondelinge communicatie met ouders.

Bekijk opleiding

Moeilijke onderwerpen in de klas

Als leerkracht word je soms geconfronteerd met onderwerpen, die moeilijk bespreekbaar lijken in de klas. Denk hierbij aan onderwerpen als seksuele diversiteit, radicalisme, kindermisbruik, echtscheiding, dood en rouw, of gebeurtenissen uit de actualiteit. In deze keuzemodule leer je hoe je deze onderwerpen klassikaal kunt behandelen.

Bekijk opleiding

Kinder-EHBO

Ben je opgelucht dat een collega je te hulp schiet wanneer een kind met een bloedende vinger naar je toe komt? Of ben je juist nieuwsgierig hoe je vorm en inhoud kunt geven aan het veiligheidsplan van je organisatie? In deze module krijg je lessen in kinder-EBHO en leer je tegelijkertijd wat er bij een goed veiligheidsplan komt kijken.

Bekijk opleiding

Taaldidactiek

Heb jij een uitgebreide woordenschat en vind je het leuk om kinderen te stimuleren in hun taalontwikkeling? De module Taaldidactiek is bedoeld voor onderwijsassistenten of onderwijsondersteuners die zich verder willen verdiepen in taalactiviteiten voor kinderen.

Bekijk opleiding

Interactievaardigheden en persoonlijk leiderschap

Wil je het beste uit je samenwerking met collega’s halen? Wil je kinderen optimaal begeleiden en meer weten over persoonlijk leiderschap? In deze verdiepende module leer je hoe je jouw manier van communiceren kunt analyseren en sturen.

Bekijk opleiding

Rekenen-wiskunde didactiek

Ben je sterk in het oplossen van rekenkundige vraagstukken? En vind je het leuk om dat talent bij kinderen aan te wakkeren?  In de module Reken-wiskunde didactiek krijg je inzicht in oplossingsmanieren van kinderen. Je leert die te koppelen aan reken-en wiskunde-onderwijs en aan je eigen vaardigheden.

Bekijk opleiding

Hoogbegaafdheid

In de module Hoogbegaafdheid leer je vanuit verschillende invalshoeken naar begaafdheid onder kinderen te kijken. Natuurlijk is intelligentie een belangrijk onderwerp, maar je leert naar veel meer aspecten van begaafdheid kijken. Welke typen begaafde kinderen zijn er allemaal? Hoe herken je hun gedrag? Hoe herken je onderpresteerders? Na deze module ben jij deskundige op dit gebied.

Bekijk opleiding

(Cyber)pesten

Op veel scholen wordt helaas nog steeds gepest. Maar het is niet altijd eenvoudig om er zicht op te krijgen. Kinderen worden ook steeds vaker gepest via digitale kanalen. In deze module leer je hoe je meer zicht kunt krijgen op (cyber)pesten en hoe je kinderen en collega’s kunt helpen om ermee om te gaan.

Bekijk opleiding

Breinkennis

Ben jij geïnteresseerd in de manier waarop het brein invloed heeft op ons gedrag? In de module Breinkennis leer je alles over de executieve de hogere denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te plannen en aan te sturen. Met de kennis die je opdoet, krijg je veel meer inzicht in het brein van kinderen met gedrags- of leerproblemen.

Bekijk opleiding