Workshops spelend leren

In de workshops spelend leren van het Speleon organiseren leraren en pedagogisch medewerkers om uitdagende spelleersituaties die goed aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind.

Bekijk opleiding

Taalspecialist

Is taal echt jouw ding? Dan is de post-hbo-opleiding Taalspecialist dat vast ook. Tijdens deze opleiding leer je hoe je de kwaliteit van het taalonderwijs optimaal bewaakt en bevordert. Of het nu gaat om beginnende of gevorderde geletterdheid, jij zet de puntjes op de i.

Bekijk opleiding

Verdiepingscursus opleiders rekenen-wiskunde

Ben jij opleider rekenen-wiskunde aan een lerarenopleiding basisonderwijs en heb je behoefte aan gerichte ondersteuning en scholing op het gebied van het reken-wiskundeopleidingsonderwijs? Dan is de ‘verdiepingscursus (beginnende) opleiders rekenen-wiskunde’ wat voor jou.

Bekijk opleiding

Specialist Handschriftonderwijs en schrifteducatie

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat  jonge kinderen al schrijvend hun brein ontwikkelen en daardoor betere schoolresultaten behalen. Wat je met de hand schrijft, onthoud en begrijp je beter. Breek jij in onze digitale maatschappij een lans voor schrijven met de hand? Word specialist handschriftonderwijs en schrifteducatie.

Bekijk opleiding
Uitgelicht

Rekencoördinator

Wil jij je sterk maken voor goed rekenonderwijs en heb je leidinggevende kwaliteiten? Dan is de post-hbo-opleiding Rekencoördinator iets voor jou. Tijdens deze opleiding leer je hoe je onder jouw beleid de kwaliteit van het rekenonderwijs optimaal bewaakt en bevordert.

Bekijk opleiding

Opleider Handschriftonderwijs en schrifteducatie

Leren schrijven is een van de belangrijkste leerprocessen op de basisschool. Vind jij het belangrijk dat pabostudenten zich bekwamen in het geven van goed handschriftonderwijs? Na deze opleiding kun jij ze dat leren. Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het  handschriftonderwijs en hebt je eigen handschrift geperfectioneerd.

Bekijk opleiding

Verdieping Professionele Leergemeenschappen (PLG)

Ben jij opgeleid tot specialist op het gebied van taal of rekenen? Ga nog een stap verder met het verdiepingstraject binnen een professionele leergemeenschap (plg). Samen met collega’s en cursisten verricht je praktijkgericht onderzoek naar de manier waarop onderwijsvernieuwing kan plaatsvinden.

Bekijk opleiding
Uitgelicht

Diversiteit en kritisch burgerschap

Veel scholen hebben last van de huidige, eenzijdige nadruk op opbrengsten en resultaten. Gelukkig dringt steeds meer het besef door dat we hierin zijn doorgeslagen. Wil jij nadenken over het ‘waartoe’ van het onderwijs?  Word specialist diversiteit & kritisch burgerschap.

Bekijk opleiding
Uitgelicht

Specialist Jonge Kind & VVE

Jonge kinderen ontwikkelen zich in spel. Dat weet jij als leraar in het primair onderwijs als geen ander. Maar hoe creëer je een rijke speelleeromgeving, waarin kinderen in de volle breedte worden uitgedaagd? Dat leer je op de post-hbo-opleiding Specialist Jonge Kind & VVE.

Bekijk opleiding

Taalcoördinator

Wil jij je sterk maken voor goed taalonderwijs en heb je leidinggevende kwaliteiten? Dan is de post-hbo-opleiding Taalcoördinator iets voor jou. Tijdens deze opleiding leer je hoe je onder jouw beleid de kwaliteit van het taalonderwijs optimaal bewaakt en bevordert. 

Bekijk opleiding

Leesspecialist

Voor sommige kinderen vormt ADHD, dyslexie of een ander taalprobleem een barrière bij leesvaardigheid. Andere kinderen moeten het plezier in lezen nog ontdekken.Wil jij actief meewerken aan de verbetering van de kwaliteit van het taal- en leesonderwijs op jouw eigen school? Ontwikkel je dan vakinhoudelijk als leesspecialist bij deze opleiding.

Bekijk opleiding
Uitgelicht

Gedragsspecialist

Wil jij op basis van reflectie en bewezen inzichten beter leren omgaan met gedragsvraagstukken van leerlingen en groepen? En wil jij vaardigheden ontwikkelen hoe je als gedragsspecialist andere leraren kunt ondersteunen? Volg dan de opleiding Gedragsspecialist.

Bekijk opleiding

Godsdienst en levensbeschouwing

Bijna iedere leerkracht heeft binnen zijn of haar groep te maken met kinderen die ook in religieus of levensbeschouwelijk opzicht van elkaar verschillen. Met de post-hbo-opleiding Godsdienst en Levensbeschouwing kun je je specialiseren in de religieus diverse klas, maar ook in één religie.

Bekijk opleiding
Uitgelicht

Specialist Toekomstgericht Onderwijs: Wetenschap, technologie en ICT inbedden in jouw onderwijs

Ben jij die leerkracht bij wie kinderen en collega’s als eerste aankloppen als ze vragen hebben over nieuwe digitale middelen? Word je gewaardeerd om je oplossingsgerichte vermogen en heb je affiniteit met onderzoekend leren? Na afronding van de post-hbo-opleiding Toekomstgericht Onderwijs ben je erkend specialist in het onderwijs van vandaag en morgen.

Bekijk opleiding
Uitgelicht

Vakspecialist Muziek

Heb jij affiniteit met muziek en wil je voor dit vak een centrale, kartrekkersrol spelen in je eigen basisschool? Wil je bijdragen aan de verbetering van het culturele klimaat in de school? Met de opleiding Vakspecialist Muziek bereik je direct zichtbaar resultaat voor jou en je school.

Bekijk opleiding

Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs

Iedereen weet wel dat meeste kinderen graag bewegen en spelen. Maar hoe houd je die motivatie vast in het gymlokaal en daarbuiten? Tijdens de post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs leer je daar alles over. Ben jij straks die vakspecialist die ook het wat minder sportieve kind plezier in bewegen geeft?

Bekijk opleiding